Pamiątkowy buk RDOŚ

8 listopada 2018

W listopadzie przypada 10-ta rocznica utworzenia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach. Pracownicy tego Urzędu postanowili to uczcić sadząc pamiątkowego buka zwyczajnego (Fagus syvatica) w Ogrodzie Botanicznym w Kielcach!

Inicjatywę podjęli pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach na czele z Panią Dyrektor, Aldoną Sobolak. Przy nasadzeniu pamiątkowego drzewa wzięli udział m.in. Z-ca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Jarosław Pajdak oraz najstarszy i najmłodszy stażem pracownik RDOŚ. Ponadto symboliczną łopatę ziemi dołożyła również Dyrektor Geoparku Kielce, Pani Elżbieta Czajkowska oraz pracownicy Geoparku Kielce – Ogrodu Botanicznego.

Wszystkim pracownikom RDOŚ serdecznie gratulujemy rocznicy oraz składamy podziękowania za dotychczasową, bardzo dobrą, współpracę między naszymi instytucjami. Mamy nadzieję, że będzie ona trwać kolejne 10 lat!

Poniżej kilka pamiątkowych fotografii.

x