OPT Wietrznia

17 lipca 2012
Historia
Ośrodek Pracy Twórczej „Wietrznia” powstał w 1976 roku z myślą o potrzebach artystów rzeźbiarzy. Jako główny cel działalności określono rozwój infrastruktury technicznej niezbędnej do uprawiania sztuki rzeźbiarskiej. Ośrodek był wydzieloną placówką upowszechniania kultury działającą przy Wydziale Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Kielcach.

W latach 70 i 80 odbywały się na terenie Ośrodka plenery rzeźbiarskie w których brali udział artyści rzeźbiarze z całego kraju oraz studenci rzeźby z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Plon tych plenerów- rzeźby znajdują się na terenie na terenie całego miasta. Zdobią place, skwery i parki. Na Wietrzni powstały wówczas także projekty i pomniki znajdujące się na terenie miasta i województwa – m.in. Pieta Michniowska – autor Wacław Stawecki, Pomnik Bohaterom Ziemi Jędrzejowskiej – autorzy Wacław Stawecki, Józef Sobczyński, Aleksander Szczygielski, Pomnik Wdzięczności w Busku Zdroju- autorzy Stefan Maj i Leszek Kurzeja, Pomnik Bartosza Głowackiego w Opatowie – autor Stefan Dulny, Pomnik Pszczoły w Kielcach – autor Stefan Dulny.
W latach 1994 – 2003 Ośrodek był filią Kieleckiego Centrum Kultury. W tym czasie na Wietrzni odbywały się plenery małych form rzeźbiarskich, których efekty można było oglądać na corocznych wystawach organizowanych w galerii Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach oraz innych galeriach na terenie całego kraju ( m.in. Galeria ZAR w Warszawie i Wrocławiu, muzea w Sandomierzu, Pińczowie i Jędrzejowie). Ośrodek był organizatorem wystaw plastycznych eksponowanych w budynku Kieleckiego Centrum Kultury.


Teraźniejszość
Od roku 2003 Ośrodek Pracy Twórczej „Wietrznia” wchodzi w skład GEOPARK Kielce. Na terenie OPT „Wietrznia” znajduje się sześć indywidualnych pracowni rzeźbiarskich w których tworzą kieleccy rzeźbiarze : Arkadiusz Latos, Kornel Arciszewski, Waldemar Musik, Wacław Stawecki, Piotr Suliga, Jan Szałapski. Ośrodek oferuje wszystkim rzeźbiarzom utwardzony plac do robót rzeźbiarskich o pow. ok. 2.000 m2. Mieści się również siedziba Zarządu Oddziału Związku Polskich Artystów Rzeźbiarzy w Kielcach. Na terenie Ośrodka znajduje się mała galeria rzeźby plenerowej – znajdują się tu m.in. prace artystów rzeźbiarzy : Wacława Staweckiego, Jana Szałapskiego, Józefa Sobczyńskiego, Wojciecha Nowaka, Józefa Opali, Teresy Plata.
Na zlecenie Geoparku wykonana została koncepcja architektoniczno programowa zagospodarowania terenu Ośrodka zakładająca jego modernizację w połączeniu z rezerwatem „Wietrznia” poprzez przeprowadzenie ciągu pieszego z ul. Wojska Polskiego przez Ośrodek i „skalną bramę” do systemu ścieżek rezerwatu.


Konkursy 

W roku 2004 w Ośrodku odbyło się rozstrzygnięcie konkursu zorganizowanego przy współudziale Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM w Kielcach i Związku Polskich Artystów Rzeźbiarzy na wykonanie rzeźb – popiersi „ludzi kultury”. Zwycięzcami konkursu zostali : artysta rzeźbiarz Stanisław Domagała – realizacja popiersia Witolda Gombrowicza; artysta rzeźbiarz Arkadiusz Latos – realizacja popiersia Witolda Lutosławskiego i artysta rzeźbiarz Tomasz Łukaszczyk – realizacja popiersia Marca Chagalla. W roku 2005 miały miejsce dwie edycje konkursu. Zrealizowane zostały projekty następujących artystów. W pierwszej edycji: Kornel Arciszewski – popiersie Tadeusza Kantora, Piotr Suliga – popiersie Igora Strawińskiego, Anna Wierzchowska Grabiwoda – popiersie Franza Kafki. W drugiej edycji: Arkadiusz Latos – popiersie Zbigniewa Herberta, Sławomir Micek – popiersie Andy Warhola, Paweł Witkowski – popiersie Czesława Niemena. W roku 2006 zwycięzcami konkursu zostali i zrealizowali rzeźby: Anna Dulny Perlińska – popiersie Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej, Józef Sobczyński – popiersie Olgi Boznańskiej, Kornel Arciszewski – popiersie Edith Piaf.


Data dodania : Wtorek 17.07.2012
x