Struktura

1 stycznia 2016

Pełna nazwa jednostki: Geonatura Kielce
Status prawny: Jednostka budżetowa
Nazwa organu tworzącego: Rada Miejska w Kielcach
Data utworzenia jednostki: 01.10.2003 r.
Adres: Geonatura Kielce, ul. Daleszycka 21, 25-202 Kielce


Dyrekcja:

Dyrektor Geonatury Kielce: mgr Mirosław Hejduk
Telefon: +48 41 36 76 800
e-mail: miroslaw.hejduk@geonatura-kielce.pl


Księgowość:

Główny Księgowy: mgr Monika Pelc
Telefon: +48 41 36 76 800, +48 41 36 76 836
e-mail: monika.pelc@geonatura-kielce.pl

Inspektor ds. kadr i księgowości: mgr Ewa Fiuk
Telefon: +48 41 36 76 800,
e-mail: ewa.fiuk@geonatura-kielce.pl


Sekretariat:
Inspektor ds. zamówień publicznych i archiwizacji: mgr inż. Jagoda Ryniewicz
Telefon: +48 41 36 76 800

e-mail: jagoda.ryniewicz@geonatura-kielce.pl
e-mail: sekretariat@geonatura-kielce.pl


Dział Organizacji:

Inspektor ds. organizacji: Krystyna Młynarczyk
Telefon: +48 41 36 76 800
e-mail: krystyna.mlynarczyk@geonatura-kielce.pl


Centrum Geoedukacji – Klub Miłośników Geologii:

Kierownik Centrum Geoedukacji: mgr Michał Poros
Telefon: +48 41 36 76 800; tel. kom. 664 944 769
e-mail: michal.poros@geonatura-kielce.pl

Kierownik Klubu Miłośników Geologii: mgr Barbara Jędrychowska
Telefon: +48 41 36 76 800; tel. kom. 504 890 082
e-mail: barbara.jedrychowska@geonatura-kielce.pl


Dział rewitalizacji obszarów poprzemysłowych i zamówień publicznych:

Kierownik: mgr Andrzej Płonka
Telefon: +48 41 36 76 800
e-mail: andrzej.plonka@geonatura-kielce.pl


Amfiteatr Kadzielnia:

Kierownik Amfiteatru Kadzielnia: mgr inż. Wilhelm Wajda
Telefon: +48 41 361 47 68
e-mail: wilhelm.wajda@geonatura-kielce.pl


Ogród Botaniczny:

Kierownik Ogrodu Botanicznego: mgr inż. Katarzyna Socha
Telefon: +48 41 36 76 467, tel. kom. +48 533 344 558
e-mail: katarzyna.socha@geonatura-kielce.pl


x