Historia naszej jednostki

1 stycznia 2016

Geonatura Kielce (dawniej Geopark Kielce) jako jednostka budżetowa został utworzony na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Kielcach – nr XV/268/2003. W dniu 18 marca 2021 r. podczas sesji Rady Miasta Kielce została przyjęta Uchwały Rady Miejskiej Nr XLII/827/2021 o zmianie nazwy Geoparku Kielce na Geonatura Kielce. Natomiast nasza jednostka działalność swoją rozpoczęła w dniu 1.10.2003 r. pod nazwą Centrum Geoedukacji Kielce.

Przystąpienie do realizacji celów określonych przez statut Centrum Geoedukacji Kielce, zmierzających w szczególności do promowania walorów geologicznych Miasta Kielce oraz tworzenia w nim warunków sprzyjających do rozwoju turystyki, stworzyło potrzebę zmiany nazwy jednostki z „Centrum Geoedukacji Kielce” na „Geopark Kielce”. Natomiast kolejna zmiana nazwy na „Geonatura Kielce” była związana z wytycznymi Światowej Sieci Geoparków dla Geoparku Świętokrzyskiego i dwóch kolidujących, ze sobą nazw geopark na jednym obszarze.


Centrum Geoedukacji_fot. Archiwum Geoparku Kielce

Centrum Geoedukacji – główna siedziba Geonatury Kielce 

x