Działalność

1 stycznia 2016

Geonatura Kielce stawia sobie za cel stymulowanie wzrostu gospodarki poprzez właściwe wykorzystanie walorów przyrodniczych miasta, a w szczególności rezerwatów geologicznych istniejących na terenie Kielc.


Głównym obszarem działalności Geonatury są rezerwaty geologiczne na terenie miasta Kielce:

  • Rezerwat Kadzielnia – Park i Amfiteatr Kadzielnia
  • Rezerwat Wietrznia im. Zbigniewa Rubinowskiego wraz z Centrum Geoedukacji oraz Ośrodkiem Pracy Twórczej „Wietrznia”
  • Rezerwat skalny im. Jana Czarnockiego na Ślichowicach
  • Ogród Botaniczny w Kielcach

 

x