O nas

1 stycznia 2016

Geopark Kielce jako jednostka budżetowa został utworzony na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Kielcach – nr XV/268/2003. Działalność swoją rozpoczął 1.10.2003 r. pod nazwą Centrum Geoedukacji Kielce. Przystąpienie do realizacji celów określonych przez statut Centrum Geoedukacji Kielce, zmierzających w szczególności do promowania walorów geologicznych Miasta Kielce oraz tworzenia w nim warunków sprzyjających do rozwoju turystyki, stworzyło potrzebę zmiany nazwy jednostki z „Centrum Geoedukacji Kielce” na „Geopark Kielce”. Dotychczasowa nazwa kładła bowiem nacisk na działalność edukacyjną sugerując , że stanowi ona wyłączny przedmiot zainteresowania powołanej jednostki.


Zakładany plan rozwoju instytucji zmierza do pełnego wykorzystania potencjału tkwiącego w obiektach geologicznych Miasta Kielce, w tym działalności rozrywkowej związanej z organizacją imprez kulturalno-artystycznych na terenie Amfiteatru Kadzielnia, działalności sportowej, turystycznej i promocyjnej. Zmiana nazwy pozwoli ponadto na „wpisanie się” jednostki w sieć podobnych Geoparków funkcjonujących w Europie, gdzie powołano ich co najmniej 7. Nowa nazwa umożliwi nawiązanie szerszej współpracy międzynarodowej, wpływając bezpośredni na promocję Kielc za granicą.


Centrum Geoedukacji_fot. Archiwum Geoparku Kielce

Centrum Geoedukacji – siedziba Geoparku Kielce

x