NAGRODA GRAND PRIX TOWARZYSTWA URBANISTÓW POLSKICH

18 listopada 2022

Z wielką satysfakcją wracamy do wydarzenia z roku 2020, kiedy to infrastruktura edukacyjna na Kadzielni i Wietrzni, wybudowana w ramach projektu ,,Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej na terenach przyrodniczo cennych  administrowanych przez Geopark Kielce’’, otrzymała GRAND PRIX w konkursie Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce.

We wtorek (15/11/2022 r.), w Łodzi odbyła się gala wręczenia dyplomów, opóźniona z powodu pandemii COVID-19.

Jeszcze raz dziękujemy kapitule konkursu za nominację oraz przyznaną nagrodę. Pełną listę wszystkich nagrodzonych w Konkursie Towarzystwa Urbanistów Polskich (XIV, XV, XVI edycji) znajdziecie na: http://tup.org.pl/znamy-wyniki-xvi-konkursu-towarzystwa-urbanistow-polskich-na-najlepiej-zagospodarowana-przestrzen-publiczna-2022/2-na-strone-tup_harmonogram/


Szczególne podziękowania również dla autorów dokumentacji projektowych, na podstawie których zrealizowane zostały inwestycje w ramach w/w projektu:

  • JJ Studio Architektury Janusz Janik
  • 2Gstudio mgr inż. arch. Wojciech Gwizdak
  • Pracownia Przestrzeni Publicznej – Instytut Designu w Kielcach, arch. Michał Gdak
  • PC Architektura Paweł Czarnecki – arch. Paweł Czarnecki
  • Fabryka Dekoracji Marcin Pietuch

Realizacja tego projektu nie byłaby możliwa bez wsparcia finansowego ze środków EFRR w ramach RPOWŚ 2014-2020, Działania 6.3 ,,Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo – ZIT KOF. Tym samym, w imieniu beneficjenta projektu – Gminy Kielce, pragniemy złożyć podziękowania dla Zarządu Województwa Świętokrzyskiego za umożliwienie realizacji tego projektu od strony finansowej.


x