KONKURS EDUKACYJNY – „GEOSTANOWISKA W TWOIM SĄSIEDZTWIE” – EDYCJA 2017 – ZADANIE DOFINANSOWANE Z WFOŚIGW

9 maja 2017

Konkurs edukacyjny – Geostanowiska w Twoim sąsiedztwie – Edycja 2017” o całkowitej wartości 16 250,00 zł brutto,  z kwotą dotacji  13 000,00 zł brutto, stanowiącą 80,00% kosztów kwalifikowanych   z przeznaczeniem na dofinansowania z zadania z zakresu edukacji ekologicznej. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa świętokrzyskiego wraz z opiekunami. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać plakaty przedstawiające bogactwo geologiczne swojej okolicy a także ogólnie ciekawe miejsca przyrodnicze. Przesłane prace konkursowe będą oceniane przez jury, za wartość artystyczną jak i merytoryczną. Komisja Konkursowa dokona wyboru najlepszych prac, które będą  zaprezentowane na wystawie w Centrum Geoedukacji. W ramach Konkursu zostanie zorganizowane spotkanie podsumowujące w Centrum Geoedukacji, w trakcie, którego autorzy prac konkursowych w każdej kategorii wiekowej zostaną nagrodzeni upominkami. Informację dla chętnych do udziału w projekcie można znaleźć tutaj

x