Kielce: Geotechniczne zabezpieczenie fragmentu skarpy w Parku Kadzielnia w Kielcach- od strony ul. Gagarina- ściana z prawej strony nad wejściem do jaskini Prochownia- obok istniejącego zabezpieczenia – część II.

15 lutego 2017

Numer zamówienia: GEO.II.262.2.2017.Nazwa zamówienia:Kielce: Geotechniczne zabezpieczenie fragmentu skarpy w Parku Kadzielnia w Kielcach- od strony ul. Gagarina- ściana z prawej strony nad wejściem do jaskini Prochownia- obok istniejącego zabezpieczenia – część II. Numer ogłoszenia w biuletynie zamówień publicznych: 25768 – 2017 .Główny kod CPV: 71332000-4. Data ogłoszenia: 15.02.2017. Termin: 23.02.2017.

Kielce: Geotechniczne zabezpieczenie fragmentu skarpy w Parku Kadzielnia w Kielcach- od strony ul. Gagarina- ściana z prawej strony nad wejściem do jaskini Prochownia- obok istniejącego zabezpieczenia – część II.

x