GEO-EXPO-TOUR

24 października 2013
Geopark Kielce oraz Targi Kielce zapraszają do wzięcia udziału w  debiutującym wydarzeniu GEO-EXPO-TOUR, skierowanym głównie do samorządów lokalnych, przedsiębiorstw związanych z branżą wydobywczą i przetwórczą surowców mineralnych oraz organizacji pozarządowych w Polsce i za granicą.


Projekt ten zakłada organizację międzynarodowej konferencji, której motywem przewodnim będzie prezentacja i wymiana doświadczeń w zakresie tworzenia i wdrażania zrównoważonych projektów i produktów związanych z dziedzictwem geologicznym.

Kluczowe tematy konferencji dotyczyć będą:
a.. prezentacji dokonań samorządów lokalnych we współpracy ze instytucjami państwowymi, stowarzyszeniami oraz sektorem biznesowym w zakresie tworzenia produktów geoturystycznych, w tym geoparków
b.. prezentacji inicjatyw zrealizowanych przez branżę górnictwa i przetwórstwa surowców mineralnych we współpracy z samorządami lokalnymi i organizacjami pozarządowymi, nawiązujących do zasady zrównoważonego rozwoju, w zakresie geoturystyki, edukacji ekologicznej oraz ochrony środowiska (w tym rekultywacji i rewitalizacji terenów pogórniczych).Część merytoryczna wzbogacona zostanie o ekspozycję prezentującą najciekawsze dokonania branży górniczej, samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych w wymienionych wyżej zagadnieniach.

W ramach ekspozycji przewidujemy możliwość zaprezentowania produktów geoturystycznych (geoparki, ścieżki i obiekty geoturystyczne), inicjatyw związanych z ochroną środowiska (rekultywacja i rewitalizacja terenów pogórniczych pod kątemgeoturystyki) oraz projektów związanych z edukacją ekologiczną.

Więcej informacji można znaleźć na: www.geoexpo.targikielce.pl

x