• Konkurs Wiedzy o Ziemi „GEO-Geniusz” – edycja V

    4 kwietnia, 2017 11:21

    Geopark Kielce – Centrum Geoedukacji ogłasza piątą edycję Konkursu Wiedzy o Ziemi „GEO-Geniusz”. Celem Konkursu jest wzbogacenie wiedzy geologiczno-przyrodniczej regionu świętokrzyskiego wśród młodzieży ze szkół gimnazjalnych.  Udział w Konkursie sprzyja w rozwoju kompetencji kluczowych na III etapie edukacyjnym kształcenia ogólnego w zakresie geografii.   W temacie Konkursu znajdą się zagadnienia z geologii, paleontologii i geografii regionu świętokrzyskiego.

x