Zagospodarowanie terenu Ogrodu Botanicznego w Kielcach w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach realizacji zadania inwestycyjnego „Rozbudowa Ogrodu Botanicznego w oparciu o endogeniczne zasoby dziedzictwa naturalnego”.

Numer zamówienia GEO.VIII.262.3.2019
Nazwa zamówienia Zagospodarowanie terenu Ogrodu Botanicznego w Kielcach w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach realizacji zadania inwestycyjnego „Rozbudowa Ogrodu Botanicznego w oparciu o endogeniczne zasoby dziedzictwa naturalnego”.
Numer ogłoszenia w biuletynie zamówien publicznych 537725-N-2019
CPV 71220000-6
Data ogłoszenia 15.04.2019
Termin 30.04.2019
Numer Ogłoszenia Pliki do pobrania

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

SIWZ

załącznik nr 1 Formularz_oferty

Załącznik nr 1a informacja o podwykonawcach

załącznik nr 1b Wykaz_osob do punktacji

załącznik nr 2 istotne_postanowienia

Załącznik nr 3 oswiadczenie warunki-udzialu

Załącznik nr 4 oswiadczenie-podstawy-wykluczenia.docx

załącznik nr 5 grupa kapitałowa

załącznik nr 6 Wykaz_osob

załącznik nr 7 Wzor_umowy

załącznik nr 8 Wykaz_robót

zał. nr 9_PFU

Modyfikacje SIWZ
Odpowiedzi na pytania
Odwołanie
Ogłoszenie wyników

zestawienie ofert (1)

informacja o wynikach

x