Wykonanie kompleksowej infrastruktury turystycznej i edukacyjnej w Parku Kadzielnia w Kielcach oraz budowa ścieżki edukacyjnej w rezerwacie Wietrznia im. Zbigniewa Rubinowskiego w Kielcach w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Numer zamówienia GEO.II.262.2.2018
Nazwa zamówienia Wykonanie kompleksowej infrastruktury turystycznej i edukacyjnej w Parku Kadzielnia w Kielcach oraz budowa ścieżki edukacyjnej w rezerwacie Wietrznia im. Zbigniewa Rubinowskiego w Kielcach w systemie "zaprojektuj i wybuduj".
Numer ogłoszenia w biuletynie zamówien publicznych 512060-N-2018
CPV 45000000-7
Data ogłoszenia 31.01.2018.
Termin 15.02.2018.
Numer Ogłoszenia Pliki do pobrania

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

SIWZ

załącznik nr 1 Formularz_oferty

Załącznik nr 1a informacja o podwykonawcach

załącznik nr 1b Wykaz_osob do punktacji

załącznik nr 2 istotne_postanowienia

Załącznik nr 3 oswiadczenie warunki-udzialu

Załącznik nr 4 oswiadczenie-podstawy-wykluczenia.docx

załącznik nr 5 grupa kapitałowa

załącznik nr 6 Wykaz_osob

załącznik nr 7a Wzór_umowy

załącznik nr 7b Wzor_umowy

załącznik nr 8 Wykaz_robót

załącznik nr 9

załącznik nr 10

załącznik nr 11 pfu

 

Modyfikacje SIWZ

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedzi na pytania
Odwołanie
Ogłoszenie wyników

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wynikach

x