Wykonanie infrastruktury edukacyjnej w Ogrodzie Botanicznym w Kielcach na potrzeby realizacji zadania pn. „Budowa infrastruktury edukacyjnej w Ogrodzie Botanicznym w Kielcach” oraz wykonanie koncepcji z dokumentacją projektową i docelowym programem ogrodu do hortiterapii czynnej wraz z pracami budowlanymi i agrotechnicznymi terenu o powierzchni ok. 350 m2 w Ogrodzie Botanicznym w Kielcach na potrzeby realizacji zadania pn. „Przystosowanie terenu na potrzeby prowadzenia hortiterapii czynnej w Ogrodzie Botanicznym w Kielcach”.

Numer zamówienia GEO.VIII.262.8.2018
Nazwa zamówienia Wykonanie infrastruktury edukacyjnej w Ogrodzie Botanicznym w Kielcach na potrzeby realizacji zadania pn. „Budowa infrastruktury edukacyjnej w Ogrodzie Botanicznym w Kielcach” oraz wykonanie koncepcji z dokumentacją projektową i docelowym programem ogrodu do hortiterapii czynnej wraz z pracami budowlanymi i agrotechnicznymi terenu o powierzchni ok. 350 m2 w Ogrodzie Botanicznym w Kielcach na potrzeby realizacji zadania pn. „Przystosowanie terenu na potrzeby prowadzenia hortiterapii czynnej w Ogrodzie Botanicznym w Kielcach”.
Numer ogłoszenia w biuletynie zamówien publicznych 617226-N-2018
CPV 45212120-3
Data ogłoszenia 14.09.2018
Termin 01.10.2018
Numer Ogłoszenia Pliki do pobrania

Ogłoszenie nr 617226

SIWZ

SIWZ_

załącznik nr 1 Formularz_oferty

Załącznik nr 1a informacja o podwykonawcach

załącznik nr 1b Wykaz_osob do punktacji

załącznik nr 2 istotne_postanowienia

Załącznik nr 3 oswiadczenie warunki-udzialu

Załącznik nr 4 oswiadczenie-podstawy-wykluczenia.docx

załącznik nr 5 grupa kapitałowa

załącznik nr 6 Wykaz_osob

załącznik nr 7a Wzór_umowy_

załącznik 7 b wzór_umowy_

załącznik nr 8 Wykaz_robót

załącznik nr 9 przedmiar

załącznik nr 10 SOPZ

załącznik nr 11 PFU-hortiterapia

 

Modyfikacje SIWZ
Odpowiedzi na pytania

Informacja dla Wykonawców nr 1

Informacja dla Wykonawców nr 2

Odwołanie
Ogłoszenie wyników

Zestawienie ofert – na stronę

informacja o wynikach

informacja o unieważnieniu

x