Ochrona obiektów Geoparku Kielce

Numer zamówienia GEO.III.262.1.2017
Nazwa zamówienia Ochrona obiektów Geoparku Kielce
Numer ogłoszenia w biuletynie zamówien publicznych 3279 - 2017
CPV 79710000 - 4 , 79711000 - 1
Data ogłoszenia 05.01.2017
Termin 13.01.2017
Numer Ogłoszenia Pliki do pobrania

ogłoszenie

SIWZ

SIWZ

Zalaczniki_do_siwz___od_nr_1_do_6

Modyfikacje SIWZ
Odpowiedzi na pytania

Informacja dla Wykonawców nr 1

Informacja dla Wykonawców nr 2

Odwołanie
Ogłoszenie wyników

info_z_otwarcia_ofert_13_01_2017

Oświadczenie dot. grupy kapitałowejZalnr5

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

x