Ochrona obiektów Geoparku Kielce

Numer zamówienia GEO.III.262.1.2018
Nazwa zamówienia Ochrona obiektów Geoparku Kielce
Numer ogłoszenia w biuletynie zamówien publicznych
CPV 79710000-4
Data ogłoszenia 8.01.2018
Termin 16.01.2018
Numer Ogłoszenia Pliki do pobrania

ogłoszenie

SIWZ

siwz ochrona 2018 138o

Zał. nr 1 do siwz_ochrona _2018

Zał. nr 2 do siwz_ochrona _2018

Zał. nr 3 do siwz_ochrona_2018

Zał. nr 4 do siwz _ochrona_2018

Zał nr 5 do siwa _ochrona_2018

Zał. nr 6 do siwz _ochrona_2018

Zał. nr 7 do siwz_ochrona_2018

Zał. nr 8 do siwz_ochrona _2018

Zał. nr 9 do siwz _ochrona_2018

Zał. nr 10 do siwz_ochrona- 2018

Zał.nr 11 do siwz_ochrona oswiadczenia-o-grupie-kapitalowej

 

Modyfikacje SIWZ
Odpowiedzi na pytania
Odwołanie
Ogłoszenie wyników

info_z_otwarcia_ofert_16_01_2018

Informacja o podpisaniu umowy

x