Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynki A – galeria powrót do korzeni, w ogrodzie botanicznym w Kielcach.

Numer zamówienia GEO.VIII.262.7.2018
Nazwa zamówienia Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynki A – galeria powrót do korzeni, w ogrodzie botanicznym w Kielcach.
Numer ogłoszenia w biuletynie zamówien publicznych 615177-N-2018
CPV 45231300-8
Data ogłoszenia 11.09.2018
Termin 26.09.2018
Numer Ogłoszenia Pliki do pobrania

Ogłoszenie nr 615177

SIWZ

SIWZ

załącznik nr 1 Formularz_oferty

Załącznik nr 1a informacja o podwykonawcach

załącznik nr 1b Wykaz_osob do punktacji

załącznik nr 2 istotne_postanowienia

Załącznik nr 3 oswiadczenie warunki-udzialu

Załącznik nr 4 oswiadczenie-podstawy-wykluczenia.docx

załącznik nr 5 grupa kapitałowa

załącznik nr 6 Wykaz_osob

załącznik nr 7 Wzór_umowy

załącznik nr 8 Wykaz_robót

PRD_SIEĆ_KS

DOKUMENTACJA

STWiOR

 

Modyfikacje SIWZ
Odpowiedzi na pytania
Odwołanie
Ogłoszenie wyników

Zestawienie ofert – na stronę

informacja o wynikach (2)

 

x