Usługa bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia obiektów Geonatury Kielce

Numer zamówienia GEO.I.262.1.2023
Nazwa zamówienia Usługa bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia obiektów Geonatury Kielce
Numer ogłoszenia w biuletynie zamówien publicznych 2023/BZP 00012512
CPV 79710000-4
Data ogłoszenia 05.01.2023
Termin 16.01.2023
Numer Ogłoszenia Pliki do pobrania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-43911192-8cea-11ed-b4ea-f64d350121d2

SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Odpowiedzi na pytania
Odwołanie
Ogłoszenie wyników
x