1 kwietnia 2020 roku zostało podpisane porozumienie o współpracy PIG-PIB z Geoparkiem Świętokrzyskim

5 kwietnia 2020

Współpraca partnerska jest jednym z kluczowych aspektów tworzenia i funkcjonowania geoparków. W myśl tego założenia w dniu 1 kwietnia została podpisane porozumienie o współpracy partnerskiej pomiędzy Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym a Stowarzyszeniem Gmin ,,Geopark Świętokrzyski’’.

W ramach porozumienia Geopark Świętokrzyski aspirujący do Sieci Geoparków Globalnych UNESCO zostanie objęty oficjalnym patronatem naukowym PIG-PIB. Obydwie strony porozumienia zakładają również długofalową współpracę przy działaniach związanych z geoturystyką i edukacją geologiczną. Ważnym aspektem współpracy będzie również wzajemna promocja działalności naukowej i popularyzacja odkryć geologicznych w Polsce.

x